Privacy-verklaring

Wij zijn Boekhandel De Kleine Johannes, ondergebracht in BV De Gestreepte Feniks met ondernemingsnummer 0536.848.082 en met zetel te 3000 Leuven, Tiensestraat 17.

U kan ons contacteren telefonisch +32 16 23 78 45 en per mail info@de-kleine-johannes.be.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dat doen.

Wij kunnen persoonsgegevens, meer bepaald contactgegevens en aankoopgegevens van klanten, bewaren en die klantgegevens gebruiken we enkel in het kader van een goede dienstverlening.

Wij verzamelen deze gegevens  wanneer u contact opneemt met ons (in de winkel, per mail, per telefoon enz. ) en via onze website.

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst te kunnen uitvoeren (zoals bestellingen verwerken, beheren en opsturen). Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Boekhandel De Kleine Johannes of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Boekhandel De Kleine Johannes of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen ook gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) & local storage om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Boekhandel De Kleine Johannes of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij zullen nooit ongewild een nieuwsbrief toesturen. Wenst u zich hiervoor in te schrijven, kan dat via onze website www.de-kleine-johannes.be of schriftelijk in de winkel. Iedere nieuwsbrief is voorzien van een uitschrijf-knop. Uitschrijven kan ook mondeling in de winkel.

Wij delen uw gegevens enkel met bedrijven waarmee wij samenwerken om een optimale dienstenverlening te kunnen garanderen. Het zijn betrouwbare partners die voldoen aan de wettelijke voorschriften m.b.t. tot het bewaren van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden nooit om commerciële redenen gedeeld met derden en worden in het algemeen enkel gedeeld zo daar een wettelijk kader voor is of zo u er ons om verzoekt.

Verder zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personeel. Onze werknemers dienen de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft het recht om ons een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging te richten en u heeft eveneens het recht om een schriftelijk bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te uiten. Dat kan per brief of per mail aan info@de-kleine-johannes.be.

Wij zullen gemotiveerd antwoorden binnen de maand indien mogelijk. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

Wij behouden ons desgevallend het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten waarmee het (de) verzoek(en) en/of bezwa(a)r(en) gepaard gaat/gaan.

Indien u meent dat wij ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld hebben, of niet voldoende zijn tegemoetgekomen aan uw verzoek, kan u kan klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.